Książęta Piekielni

Książęta Piekielni kojarzą nam się z duchami zasiadającymi na tronach piekielnych, upadłymi aniołami, które sprzeciwiły się woli Boga. Współczesne opracowania religijne, teologiczne, ezoteryczne, channelingowe korzystają z inspiracji hierarchicznej białej strony (Boga) opisując upadek i bunt. Alternatywne opisy strony ciemnej upatrują w pentagramie pięć poziomów piekielnych, pięć czakramów podziemnych i wymieniają czterech głównych władców piekielnych.

Charakterystyka Książąt Piekielnych pochodzi z dostępnych źródeł biblijnych i internetowych.

1. Belial czasami zwany Beliar lub Berial, Mroczny Starzec lub Albatros – jeden z upadłych aniołów (w niebie należał do chórów Cnót i Aniołów) i czterech piekielnych książąt (pozostali to Szatan, Lucyfer i Lewiatan), symbolizuje płodność ziemi, niezależność oraz kierunek geograficzny północ. Często jest utożsamiany z Szatanem.

2. Szatan – w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie jest to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem. Najczęściej uważany jest za najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów.

3. Lucyfer (z łac. – niosący światło; lucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść) – we współczesnej oraz późnośredniowiecznej myśli chrześcijańskiej jeden z upadłych aniołów. Według chrześcijaństwa zło ma postać osobową. Stwórcą zła był Lucyfer. Biblia podaje, iż Lucyfer przed swym upadkiem był najwyższej rangi aniołem w niebie. Nazywany był więc synem jutrzenki, pierwotnie mówi się też na niego ten, który niesie światło.

4. Aryman jest uosobieniem wszelkiego Zła, ale również twórcą złych rzeczy. Tworzy on ciemność, węże i skorpiony, przewrotność, żądzę, czarny ogień, a także inne, pomniejsze demony. Antropozofia uznaje Arymana za niebezpiecznego demona, który wiąże człowieka jednostronnie z materią. Aryman jest uosobieniem krystalizujących, petryfikujących i materializujących sił i jako taki stanowi biegunowe przeciwieństwo Lucyfera.

5. Lewiatan – legendarny potwór morski, wspominany w kilku miejscach w Starym Testamencie. W literaturze chrześcijańskiej Lewiatan jest często wyobrażeniem Szatana, zagrażającym istotom stworzonym przez Boga i próbującym je pożreć. Podobnego zdania był św. Tomasz z Akwinu, który opisywał Lewiatana jako demona zazdrości. Według twórcy Kościoła Szatana, Antona Szandora LaVeya, Lewiatan symbolizuje żywioł wody (łączący się z życiem i stworzeniem) oraz kierunek zachodni. W biblii satanistycznej jest on wymieniany jako jeden z Czterech Koronnych Książąt Piekieł.

6. Mefistofeles (Mefisto, Mefistofiel) – upadły anioł, jego imię pochodzi z hebrajskiego: mefir – niszczyciel, tofel – kłamca lub mephistoph – niszczyciel dobra albo z greki: mephostophiles – duch ciemności, nielubiący światła.

W licznych opisach imiona często nie korelują z energiami, konkretne dusze nazywa się istotami/bytami kreującymi uogólnione wcześniej negatywne siły. Cytuje pytanie: „Ja już nic nie rozumiem, bo napisane jest, że Aryman zostanie strącony do piekieł. To w końcu jak jest twórcą wszelkiego zła to co ma Lucyfer do roboty? Skoro piekła należą do Lucyfera, a niebo do Boga to gdzie w końcu urzęduje Aryman i dla kogo?”. Pytanie doskonale odzwierciedla współczesny problem dotyczący imion duchowych i skojarzeń jakie one rodzą, wskazuje również na wyzwanie, które nazywamy „skutkiem rozbicia między jaźniami”. Całe rozbijanie, na czym polegało? Najpierw odciąć od Źródła, miłości, potem od połówki, potem zablokować Wyższą Jaźń, a w końcu duszę od człowieka. Wszystko rozbite na osobne części, żadnej świadomości jedności, scalenia. Proszę zobaczyć, jak teraz łatwo manipulować takimi oddzielnymi członkami.

Poza rozbiciem i mitologią

Obecna świadomość pozwala nam przybliżyć czas pierwotnego podziału na hierarchie archanielskie i piekielne.

Schemat wibrowania energii. [edit: tu bóg = biały, zamiasat aryman to metatron, jezus=sandalfon].

Pierwsze światy kreowane były blisko energii środkowych tzw. transparentnych. Dopiero później zrodził się konflikt, który podzielił Wyższe Jaźnie – a w szczególności dusze na dwa obozy. Jedna z Wyższych Jaźni energetycznych odpowiedzialna za ścieżkę białą nazywana „Bogiem” powiedziała: „Nie wolno dalej kreować i tworzyć”, Belial odrzekł „Wolno”. Dusze stanęły przed swoim pierwszym wyborem dzieląc się wzdłuż połówek. Jedna wybierała Boga, a druga Beliala. Lewa strona budowała nieba, raje, hierarchie archanielskie odwracając co raz to bardziej neutralne energie w energie zastojowe, białe, muliste; prawa strona pustkowia zamieniała w ciemne pola, strefy odcięte po znane wszystkim piekła. Dalsze powołania istot demonicznych, strzyg, upiorów, cerberów lub młodszych aniołów i pozostałych istot odbywały się już bezpośrednio do podzielonego świata w którym dusze przebywały we własnych krainach, światach, miejscach – po różnych stronach barykady. Młodsze dusze nie pamiętają wojny i wolności, znają i rozumieją podział świata na Biały (dobry) i Ciemny (zły).

Rozbudowany i szczegółowy obraz Książąt Piekielnych

Wychodząc poza struktury i ograniczenia hierarchiczne strony białej i piekielnej dysponujemy dosyć szczegółowym opisem poszczególnych dusz, które przestają być bliżej nieokreślonymi istotami lub siłami. Uzupełniające się przeciwieństwa połówkowe: Bóg i Belial, Lucyfer i Szatan, Aryman i Jezus, Maria i Piotr, Maria Magdalena i Judasz, Jan i Tomasz.

1. Belial – permanentny zastój energetyczny, absolutny brak kontroli, samo dno piekła. Tutaj światło już nie dochodzi, jest pochłaniane jak w przypadku czarnej dziury (antymateria, antyświadomość). Belial to anarchia, destrukcja, chaos, oznacza przekroczenie granicy, skrajność. Brak jakichkolwiek granic, struktur. Konflikt Bóg – Belial, czyli odwieczna walka „dobra” ze „złem”, „nie wolno” z „wolno”, polega na ironicznym wytykaniu palcem, niedoskonałości tworzonych praw ich bezsensowności i sztuczności. Zatracenie w energiach Belial przynosi ulgę, absolutny dystans, rozproszenie. Kolor czerń i fiolet. Odpowiedzialny za okrucieństwo, perwersje, zboczenie, sadyzm, ohydę i brutalną skrajność. Powołanie: Barlogi, orki, krokodyle, pająki.

Wcielenia: Apokalips (X-Men).

2. Szatan – Energie ciągnięte z ziemi i zewsząd, pociąg do nagości, wyuzdania seksualnego, ale ukierunkowany na osiągnięcia skrajnej ekstazy, czarna tantra (również Piotr i Belial). Chłód/czerń przenika sferę fizyczną, ciało staje się narzędziem. Kłamstwo, dwulicowość, sztuka „odwracania kota ogonem”, wszelkiego rodzaju podchody, sztuczki. Energie Szatana nie mają w sobie cech dumy i boskości, nie wprowadzają porządku, a raczej sieją zamęt i chaos, są plastyczne. Typowy obraz Szatana to Woland z „Mistrza i Małgorzaty”. Inteligentny, żartobliwy, zawsze z uśmiechem na twarzy, w cylindrze i eleganckim garniturze. Nie jest agresorem, ale kusicielem, węszącym psem, przebiegłym szczurem, który potrafi odnaleźć słabe punkty, niespełnione namiętności, zagrać na emocjach, szczególnie na strachu i zadać subtelny cios w plecy, gdy nikt się nie spodziewa. Kolor energii najbardziej kojarzy się z brązem, brunatnym, bordowym. Obsesja doskonałości, potrzebuje ciągle się ulepszać, za wszelką cenę zdobyć wszelkie techniki, wiedzę, wyniki, żeby się udoskonalić. Obsesja nieśmiertelności, nieskończonej konkurencji, kto go pobije. On wynalazł telepatię. Powołanie: demonów, odmian czarnych jednorożców, elfów (tu z Marią Magdaleną, Janem). Odpowiedzialny za wypełnienie gęstości smołą, czernią.

Wcielenia: Orochimaru (Naruto), Aizen (Bleach), Voldemort (Harry Potter), Długi Cień (Czarna Kompania).

3. Lucyfer – Od niego pochodzą wartości gnostyczne, czyli człowiek pogrążony w złu, upadku, skazany na śmierć, uwięziony w nieczystym ciele, skazany na cierpienie ukrywa się przed oświeceniem. Wartości anarchistyczne. Masochizm, depresja, skłonności samobójcze, uciekanie w nałogi, zapomnienie, umartwianie się, umiłowanie bólu, uległość, podległość. Inteligencja, oświecenie umysłu z odrzuceniem emocji i uczuć. Kojarzy się obraz dzieci emo. Oziębłość seksualna, która może się manifestować przez ujednolicenie cech płciowych (dziewczęcy wygląd chłopców emo). To wszystko daje obraz ciemnej strony astrologicznych Ryb, przy czym ich jasna strona to emanacja typowo chrystusowa, dlatego energie Lucyfera ściśle korespondują z energiami Białego. Powołanie jaszczurów. Odpowiedzialny za wytworzenie zimna, odbitego światła.

Wcielenia: Saruman (Władca Pierścieni).

4. Aryman – bardziej znany pod imieniem Metatron, również Jehowa, JHWE (tu naprzemiennie z Białym). Typowe energie Marsa. Prowadzenie wojen, legiony piekielne, armie, szał bitewny, wściekłość, furia piekielna. Posiada niewielki udział w energiach piekielnych, tworzy pomost między piekłem a rajem Białego. Władza absolutna. Przesycenie energiami arymanicznymi Duszy Hitlera, który propagował wyższość rasy aryjskiej nad innymi, dale obraz dziwnego połączenia władczości i klanowości. Chodzi o wytworzenie mocy poprzez zahartowanie jakiejś zbiorowości i utworzenie rasy panów, której przedstawicielami będą tyrani, wzrastający w siłę dzięki rasie niewolników, z których ci mogą również uzyskać moc, znosząc godnie tortury. Połączenie sadyzmu i masochizmu. Aryman bazuje na ogromnych emocjach – złość i furia to postawa hiper emocji. Aryman do swojej konstrukcji wykorzystuje podłoże religijne (energie białe, wcielenie w św. Paweł apostoł) i ekonomiczne. Wprowadza sztywne zasady, buduje sztywne struktury, betonuje, izoluje, zamyka serce, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. Często w manipulacji podszywa się pod swoją połówkę Jezusa, rywalizuje z nią. Aryman wykorzystał struktury piekielne do wytworzenia mechanizmu karmicznego- „hartowania w ogniu karmy” w celu podniesienia mocy (albo odwrotnie). Kolor- czerwień. Sataniści nie wymieniają pośród książąt piekielnych Arymana. Jego energia jest przypisana Szatanowi. Jednak ich energie różnią się od siebie w znacznym stopniu. Szatan zajmuje za to miejsce Beliala. Energia Beliala jest trudniejsza do opisania, powinna zająć w pentagramie piąte, niezapełnione miejsce. Powołanie młodszych aniołów (tzw. niebieskich), duchów pogodowych, część elementali. Duży wpływ na wytworzenie tzw. konsumpcjonizmu ezoterycznego, myślenia korporacyjnego, liczne klątwy dotyczące ciężkiej i mozolnej pracy (choćby Biblia), ograniczanie potencjału energii żeńskiej. Odpowiedzialny za wytworzenie czarnego ognia, merkaby, umiejętność łączenia i podkradania wpływów pozostałych Książąt Piekielnych.

Wcielania: Melkor (Władca pierścieni), Uchiha Madara (Naruto), Darth Plagueis (Gwiezdne Wojny). stare: [Dominator to Metatron (Czarna Kompania), Magneto to Metatron (X-Men), Metatron to Schneizel (Code Geass), , Nr 1 Brother Cavil to Metatron (Battlestar Galactica)].

5. Mefistofeles. Charakterystyczny obraz Saurona, wodza i stratega. Energia chłodnej kalkulacji, poszerzonego widzenia (nie telepatii). Energia męska, agresywna, ekspansywna. Umiarkowana tyrania i władczość. Kontrola za pomocą umysłu, technologii. Odcięcie serca i emocji. Umysł psychopatyczny, logiczne zagadki, zagrywki. Potrzeba zbierania informacji, infiltracji, przemoc psychiczna. Zupełne zdegradowanie wartości fizyczności i uczuciowości. Oziębłość seksualna po skrajną agresje seksualną. Eksperymenty pod hasłem „cel uświęca środki”. Potrzeba osiągnięcia mentalnej przewagi nad przeciwnikiem. Komputery, roboty, cyborgi. Utopijne światy, kontrolowanie dzięki odcięciu emocji (Equilibrium). Kolor indygo, granat, fiolet. Ulepszanie innych przez nadawanie mocy, hierarchii, wpływów; podczas braku subordynacji zadawanie ogromnego bólu i cierpienia; porażki powodują nieprzeniknioną złość. Pokerowa ekspresja nigdy nie wiadomo co powie i zrobi, z kim będzie i komu wytoczy wojnę. Po zmianie obozu wyłączony umysł i uruchomiony tryb poddawania się sile bólu, emocji, nienawiści, złości. Wątek Saurona (Władca Pierścieni) i Muramasy (Bleach) przypomina o umiejętności uaktywniania ciemnego pierwiastka emocjonalnego z podświadomości. Powołanie: Uruki, roboty, cyborgi, część pierwotnych zwierząt razem ze swoją połówką Marią.

Wcielania: Sauron (Władca Pierścieni), Nagato (Naruto), Kuga Kuchiki (Bleach), Zuko (Ostatni Władca Wiatru), Lelouch (Code Geass), Scorpius (Farscape), Sheridan (Babylon 5), Lord Vader (Gwiezdne Wojny), Lee Adama ( Battlestar Galactica), Scorpius (Farscape).

6. Tomasz/Yavanna – (imię piekielne nieznane, powinno być kobiece) – chiński żywioł drewna albo klasyczny ziemi. Energie żeńskie. Związany z kultem ziemi, kobiecością, wiedźmami, czarną magią. Typowa cecha – tajemne bractwa, stowarzyszenia kobiet, sióstr zajmujących się czarną magią. Kojarzy się zawieranie braterstwa krwi. Wszelkiego rodzaju kult płodności, matki ziemi, energie pobierane z czakry sakralnej, strefa buddhi. Powołanie roślin, zwierząt. Górna warstwa piekieł, najbliżej środka, energie transparentne, przeźroczyste. Brak wsparcia, zostawianie na żywioł, obserwacja jak to sobie z czym radzi, wzmacnianie najmocniejszych cech, lekceważenie cech słabych, naturalna selekcja. Kreacja przemyślana, owoce dają energie, ale nie są potrzebne roślinie. Wiara, że ofiary są konieczne, „co nas nie zabije to nas wzmocni”. Kontrola urodzaju, selekcja, modyfikacje genetyczne, słabi wyrzucani, bez oglądania się na ich uczucia. Twarda szkoła, nie ma litowania się, ale jest więź, jeśli ktoś „zasłuży”. Strach i narzucanie swojej woli. Anarchia i lewicowość.

Wcielenia: Tsunade (Naruto), Yavanna (Silmarillion), Aragorn (Władca Pierścieni), Pani (Czarna Kompania), Padme Amidala (Gwiezdne Wojny), Katara (Ostatni władca pierścieni), Kara Trace (Battlestar Galactica).

7. Lewiatan – znany obecnie jako Judasz. Żywioł wody, czyli emocje, energia żeńska. Co może być ciemnego w emocjach – np. nadwrażliwość emocjonalna. Lewiatan to „gość” na wiecznym luzie, wszystko ma gdzieś: easy, slowly, cool. Lekceważenie powagi i obowiązków, era hippie, peace and love. W piekłach wysoko, nie schodził za bardzo na dół: „nie chciało mu się”. Brak konsekwencji, silny erotyzm, materializm, wyzbyty wzniosłych idei, przyziemny, hedonizm, zniechęcenie, lenistwo, obżarstwo, zatracanie w maniach i nałogach. Jeśli wyznaje ideały, to też skrajne, odrealnione, utopijne. Nie lubi krwawej przemocy, esteta, ale chętnie coś po cichu komuś przekręci, podstępem. Niewiarygodny, łamie słowo, podstępny, jego metoda zwycięstwa to zdrada. Najbliższy karmiczny przyjaciel Jezusa.

Wcielenia: Yahiko (Naruto), Shunsui Kyoraku (Bleach), Gambit (X-Men).

Wnioski

Czasem chcielibyśmy zrzucić odpowiedzialność za własne negatywne postawy na kogoś z zewnątrz, powiedzieć „Ten i tamten jest twórcą wszelkiego zła, on mnie kusił” jednak to my wszyscy wytwarzaliśmy i poddawaliśmy się różnym postawom, energiom; budowaliśmy zależności i schematy. Podział na „wolno”, „nie wolno” najmocniej obciążył dusze, które stanęły przed pierwszym ważnym wyborem prowadzącym do odcięć, separacji, podziału równocześnie zmuszając do podjęcia decyzji:

1. Przyjąć opiekę, bezpieczeństwo, życie kolektywne wyrzekając się własnego chcenia, myślenia, kreowania na rzecz podążania za wolą Białego –wtedy już Boga – czyli poddać się kształtującym hierarchiom archanielskim.

2. Skierować się w stronę krain ciemności i tam poddać się pieczęciom i namaszczeniom Beliala, Szatana, Lucyfera, Piotra, Arymana, Judasza, Tomasza i pomniejszych Książąt Piekielnych czyli szukać „wolności” i mocy.

Tak naprawdę dusze nie miały alternatywy „Albo jesteś z nami albo przeciwko nam”, „Albo jesteś w grupie białej żołnierzem i misjonarzem albo nienawidzącym wszystkiego czarnym wojownikiem”.

Liczne podane wcielenia Książąt Piekielnych mają uwolnić przekonanie dotyczące „wiecznego potępiania w piekle”, „mitu upadku anielskiego” i przyczynić się do poszerzenia światopoglądu od niejasno opisanych bytów, sił, obozów na świadome stale wzrastające dusze. Wyobrażenia dotyczące „kogoś doszczętnie złego” albo „bezgranicznie idealnych wyższych gęstości subtelnych” przeczą ewolucji, bo każdy z nas zaczynał z niską świadomością.

Zadanie

„Czy podczas czytania opisu konkretnego Księcia Piekielnego poczułem nostalgię, radość, nagły entuzjazm lub złość, nienawiść i żal?”. Rodzące się emocje informują nas o nierozwiązanej karmie z przeszłości. Karma może przybrać kształt trzech postaw:

1. Wielbimy danego Księcia, czekamy na rozkaz, podtrzymujemy dawne śluby (braterstwa krwi i ciała). Należy poszukać od kiedy jesteśmy zaślepieni i dlaczego?

2. Boimy się kary, uciekamy, samo wymawianie imienia piekielnego budzi trwogę. Należy poszukać pierwszego spotkania między duszami. Co się stało? Kiedy zbudowała się taka relacja?

3. Staliśmy po drugiej stronie obozu walcząc, niszcząc np. z ramienia Boga czy namaszczeń archanielskich. Należy zwrócić sobie wolność od przyrzeczeń na wieczną walkę z ciemnością i uwolnić serce od złości i nienawiści, zamknięcia.

Nie ma znaczenia czy ktoś zabijał w imię obrony idei, wartości, bliskich, jedynej słusznej prawdy czy mordował dla przyjemności, w szale czy furii. Jeden i drugi trzymał miecz, a każde uderzenie miecza przyczynia się do zamknięcia serca, braku miłości. Pytanie: „Co mnie pociągało w danym Księciu Piekielnym?”, „Co dostałem od konkretnego Księcia?”, „Do czego się zobowiązałem?”. Również: „Czego poszukiwałem po stronie Białej?”, „Co obiecał mi Biały?”, „Co widzę/widziałem w archaniołach?”.

2012 r.

Jedna myśl na temat “Książęta Piekielni

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s