Hierarchia Światła i jej wpływ na wolną wolę

Wolna wola i przeznaczenie

Wolna wola według powszechnie przyjętej definicji to zdolność pod- miotów do dokonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. Spośród czynników o historycznym znaczeniu dla kształtowania się idei należy wymienić ograniczenia metafizyczne (np. logiczny, teologiczny), ograniczenia fizyczne (np. okowy czy więzienie), ograniczenia społeczne (np. groźba kary) czy ograniczenia fizyczne (np.: kompulsje, fobie, choroby neurologiczne, predyspozycje genetyczne). Chociaż powszechnie uważa się, że nasza wola jest wolna, temat ten jest od wielu wieków przedmiotem debaty. Dyskusyjne jest nie tylko to, czy jest to zgodne z prawdą, ale też jak w ogóle zdefiniować wolną wolę, w jaki sposób i od czego wola miałaby być wolna.

Na temat wolnej woli napisano całe traktaty. Nas interesuje wolna wola w kontekście przeznaczenia i losu. Definicja przeznaczenia lub losu odnosi się do z góry zdeterminowanych biegów zdarzeń. Może być pojmowana jako zaplanowana przyszłość globalna lub osobowa. Cała koncepcja bazuje na wierze, że we wszechświecie istnieje stały naturalny porządek. Jakkolwiek często pojęć tych używa się zamiennie, słowa „los” i „przeznaczenie” mają odmienne konotacje. Z definicji losu w ogólności wynika, że istnieje ustalony bieg zdarzeń, poza który nie można wystąpić i nad którym jednostka nie ma władzy. Los jest związany z determinizmem. Istnienie przeznaczenia mówi również o ustalonym biegu zdarzeń, poza który nie można wystąpić, jednak sposób osiągnięcia przeznaczonych stanów rzeczy jest wynikiem przypadków, zrządzeń boskich lub uprzednich naszych decyzji. Dlatego koncepcja przeznaczenia nie jest sprzeczna z wolną wolą, bo mogłaby być mechanizmem, według którego dany przeznaczony wynik zostaje wybrany (jako ten, który reprezentuje przeznaczenie).

Przeznaczenie jest nazywane losem, dolą, fatum, fortuną. To to, co powiedziane, przepowiedziane, zarządzone przez bogów, nieuchronna przyszłość. Według dalszej koncepcji przeznaczenia losy człowieka są z góry określone. Świadomość z góry zaplanowanego losu może działać na nas deprymująco. Dlatego próbowano poznać przyszłość, np.: przez wróżby, astrologię, horoskopy, jasnowidzenie, prorokowanie, Yijing, a następnie na nią wpływać: poprzez uczynki, podporządkowanie regułom uznawanym za sposób polepszenia losu za pomocą np. magii. Próby przepowiadania przyszłości, kontaktów ze zmarłymi czy czytania w myślach podejmowano już w odległej starożytności. Czarownicy, wróżbici i astrologowie występowali we wszystkich znanych kulturach starożytnych, gdzie odgrywali często role kapłanów. Magia, w tym wróżbiarstwo, współistniała najczęściej z religią. Tak było u starożytnych Babilończyków, Egipcjan, Kananejczyków, Greków, Rzymian, Celtów, Słowian oraz wśród ludów zamieszkujących Afrykę, Australię i obie Ameryki. Techniki dywinacyjne (wróżbiarskie) są też znane i stosowane w wielu światowych religiach pochodzących z rejonów Indii i Chin: buddyzmie, taoizmie, hinduizmie.

Odczyty wróżek

Po dokładnym przestudiowaniu i podsumowaniu Systemu Karmicznego WJ podsunęły kolejny temat, nie mniej ciekawy w badaniach. Zapraszam.

Rozalia: Pierwszy odczyt u wróżki jest „najmniej” szkodliwy, bo on tylko sprawdza, co w nas siedzi, i to „odcina”, „oczyszcza”. Tak naprawdę oczyszczenie/odcięcie przekierowuje nas do rdzenia Hierarchii Światła (HŚ). Kolejne spotkania zaczynają rozbijać wewnętrzne struktury, wiązać linki, pokazywać, że wszystko wokół nas to bzdura; kłamstwo uruchamia również proces rozbudzania marzeń. Każdy z nas usłyszał od wróżki: „Nie żyjesz marzeniami”, „Ty nie masz potrzeb, zobacz, co ci zrobili czarni”. Oczyszczanie blokad na realizację marzeń już otwiera portale w drugą stronę. Jedna strona przepływu informacji na odczycie idzie od nas do Hierarchii Światła, wsadzają tam nasze energie do rdzenia, druga zaś idzie od HŚ do nas — czyli to, co wróżka powie, że się stanie, to są programy od HŚ. W jakim stopniu się ziszczą, zależy od tego, do jakiego stopnia posłuchamy HŚ, jak bardzo „podążymy za marzeniami”. Wejście przez marzenia polega na tym, że zaczynamy wyrażać zgodę na to, co jest nam oferowane, więc w pewnym sensie zaczynamy przekuwać nawet swoją karmę. I tu ważna in- formacja: oczyszczanie karmy polega na tym, że upychamy swoje energie karmy w tymże rdzeniu. Wszystkie odczyty u wróżek dotyczące tego, kto i gdzie nas zablokował, na co nałożyli nam magię śmierci, oślepienia czy inne, opierają się na karmie, która jednakże jest PODRZĘDNA w stosunku do losu, przeznaczenia. Karma, jak wiemy, jest domeną Rady Karmicznej, a ta podlega Hierarchii Światła, która kontroluje los i przeznaczenie.

Artur:

Po kilku wizytach doszliśmy do wniosku, że odczyty z kart, wahadła czy tablic opierają się tak naprawdę na odczycie naszych pragnień, myśli, pewnych zaburzeń, relacji, karmy, przede wszystkim zaś naszych lęków i intencji. Każdemu z nas odczyty na ten sam temat mówiły co innego i że to coś było całkowicie zgodne z tym, co każdy z nas tak czy inaczej uważa, ceni, sądzi, czuje, tyle tylko że zostało uzewnętrznione i znacznie zwielokrotnione. Wróżka nagadała nam bzdur, a jednak doznaliśmy „olśnienia”, bo faktycznie „mówiła prawdę”. Prawdę szytą na naszą miarę, oczywiście.

Hierarchia Światła

Na początku istnienia światów, powołań różne mechanizmy, struktury powstawały w jakimś ustalonym, konkretnym celu. Nie były one takie, jak obecnie widzimy. Służyły duszom i wcieleniom, stabilizowały, ułatwiały, segregowały. Tak było z podświadomością zbiorową, Systemem Karmicznym, radami, Akaszą, systemem wag, rozdzielni, siatek czy aktualnie opisywaną Hierarchią Światła. Obecny poziom świadomości stawia wszelkie struktury w pozycji uziemiającej, obciążającej, zatrzymującej ludzi i ich dusze w starym sposobie myślenia, pilnowania, kontroli. Blokują one przede wszystkim rozwój indywidualności. Jeśli karma kieruje w cierpienie i skupia na bólu, to HŚ podtrzymuje ustalone ścież- ki życia, reguluje przepływ i dopływ zatrzymanej w swoich zbiorach energii (rysunek 10.1).

Rysunek 10.1. Struktura Hierarchii Światła

Pierwotnie Hierarchia Światła powstała w celu:

1. Analizy danych z Kronik Akaszy, które były potrzebne do powołania pierwszych Rad Wcieleniowych i Karmicznych. System Karmiczny skupiał się na poziomie emocjonalnym

(astralnym i atmanicznym). Hierarchia Światła była zorganizowana na poziomach myślowym (mentalnym) i anupadaka. Na podstawie wyników odczytów HŚ dostawaliśmy „zapis doli”, czyli przeznaczenia.

2. Przez stworzenie „nadrzędnego” słupa — rdzenia, centrum — HŚ miała natychmiastowy dostęp do woli Wyższych Jaźni (tego, co spływało z góry w dół), dusz (tego, co działo się między duszami, przepływ w poziomie) oraz ludzi (tego, co kierowaliśmy z dołu do góry). Dzięki podłączeniom na siatce, w ciałach subtelnych, kanale serca HŚ wiedziała wszystko o naszych marzeniach, planach, pragnieniach, uczuciach, filtrując to, co mogliśmy dostać w tym życiu, co miało zostać przeniesione do kolejnego, a co na pewno nigdy nie miało się zrealizować (kara odczytywana jako karma).

Żeby pilnować słupa rdzenia, została powołana specjalna fala aniołów nazywanych złotymi. Strażnicy przywiązani są do złotego słupa pępowiną, tworząc jeden organizm. Sam słup to zastygła, zaskorupiona energia miłości koloru złotego. Tak jakby kiedyś została pochwycona w wielki cylinder i zatrzymana, żeby się nie rozproszyła. Teraz gdy przywołujemy Boga i prosimy o coś, co nas spotka, zapisuje się to w rdzeniu i zastyga. Hierarchia Światła jest podobna w zachowaniu do Azteków (świetnie przedstawionych w filmie Apocalypto Mela Gibsona). Żyli oni w złotych miastach, na samym szczycie społecznej hierarchii byli kapłani, którzy decydowali o wszystkim, los należał do nich, wola do nich, wróżby — czyli przyszłość — do nich.

Strażnicy, złote anioły mają rozszczepione niższe ciała subtelne, w tym atmaniczne odpowiedzialne za uczucia i wszelkie emocje. Bije od nich tylko cząstka myślowa (świadomość, inteligencja, logika), sprawiedliwość, prawda, zimno, chłodne kalkulacje, posłuszeństwo. W niższych gęstościach jest wielu robotników światła, tzw. lightworkersów, którzy tkają sieci, nici odpowiedzialne dosłownie za wszystko: związki, relacje, pracę, życie, pieniądze. Każdy kosmogram, podział astrologiczny na po- szczególne domy, channelingi, wróżenie, tarot, przepowiednie, radiestezja są zależne od wyników i analiz HŚ. Hierarchia Światła potrafiła przekierować nasze połączenia z innymi i jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na wyższych poziomach wszyscy jesteśmy połączeni taką siecią wiązań energetycznych (na poziomie miłości — jedności), to na poziomie HŚ możliwe jest modelowanie tych połączeń, wiązadeł. Hierarchia Światła może je zmieniać, przepinać, przyśpieszać, zwalniać. Złote anioły nigdy też nie wcielały się w niższe gęstości, a pozbawione uczuć przypominają bardziej roboty, puste maszyny

Redukcja pomyślności

Czasem mamy ogromną chęć podzielenia się z innymi dobrą nowiną, zyskiem, ale podświadomie czujemy, że o pewnych rzeczach nie możemy mówić niektórym osobom. Kiedy mówimy: „Idzie mi lepiej”, „Sprzedałem dziś więcej”, odczuwamy hamulec, tak jakby podzielenie się pozytywną informacją od razu odbierało energię nam i dawało ją innym. Popatrzmy na wykres przedstawiony na rysunku 10.2.

Rysunek 10.2. Fala przepływu

Jeśli Polska znajduje się pod kreską (w dołku), to nie dysponuje nadmiarem energii do rozporządzania. Takie zachowanie w przepływie nazywamy niedoborem. Kiedy zadasz sobie pytanie dotyczące ciała, np.: „Gdzie mam największy niedobór energii w ciele?”, zaraz powinieneś usłyszeć wewnętrzny głos. Przepływ, równowaga energii, nadmiar lub niedobór dotyczą prawie każdego aspektu naszego życia. Braki prowadzą ludzi do narzekania, ukrywania swojego powodzenia: nawet kiedy dopłacamy do biznesu ze swojej kieszeni, pochwalimy się, że dzisiaj urosła nam lekko sprzedaż, mimo że następuje redukcja „pomyślności”, nie tracimy co prawda, ale nie mamy kontynuacji zarobku. Amerykańskie nastawienie entuzjazmu, chwalenia się sukcesami nie jest modą, stylem życia, wieczny uśmiech na twarzy to skutek podniesionych wibracji, czyli nadmiaru energii. Gdy pochwalimy się w otoczeniu, w którym występuje równowaga lub nadmiar, następuje wzmocnienie, doładowanie i przyśpieszenie wzrostu. W Polsce przeklinanie, ukrywanie swojego sukcesu, sza- rość, mówienie o chorobach ma zachować energie lub zasilić je niższymi wibracjami.

Więcej informacji w książce Energia Miłości.

3 myśli na temat “Hierarchia Światła i jej wpływ na wolną wolę

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s